Onderwijs

Schoolreglement

Het schoolreglement basisonderwijs bestond uit twee delen: een schoolreglement dat geldig was voor alle scholen van onze scholengemeenschap en een infobrochure met specifieke afspraken voor de schol. Vaak zat er overlap tussen de twee documenten. Daarom werd beslist om beide documenten te integreren. Daarnaast werd kritisch bekeken welke informatie er minimaal in het schoolreglement dient opgenomen te worden. Overbodige informatie werd geschrapt. Op die manier hopen we het schoolreglement toegankelijker te maken voor alle ouders.

Je vindt het schoolreglement voor de school van jouw kind terug op de schoolwebsite.


Opvoedingsproject

‘Samen school’ maken vinden we als scholengemeenschap enorm belangrijk.
De diversiteit van de verschillende scholen maakt ons als scholengroep alleen maar sterker.
We schreven de visie over de werking van onze scholengemeenschap, de idealen waarvoor we staan en waar we steeds opnieuw naar streven, uit in een visietekst.
Je kan de volledige tekst downloaden (1) of het document met de Wordles (2) die de bouwstenen van onze werking in het daglicht zetten.

1) Opvoedingsproject Katholiek Onderwijs Mol vzw

2) WelKOM Bij Ons


Inschrijvingsbeleid

Uw peuter wordt binnenkort twee en een half jaar oud en mag voor het eerst naar school.
Dat is een grote stap!
Maar ook voor een kind van de lagere school is de sprong naar een nieuwe school soms groot.
De keuze van de school is belangrijk. Neem daarom de nodige tijd.

Inschrijvingen


Het inschrijvingsbeleid van onze scholen die op het grondgebied van de gemeente Mol zijn gelegen, is i.s.m. het gemeentebestuur en de andere basisscholen van Mol op elkaar afgestemd met gemeenschappelijke afspraken.

Meer info vind je via deze link: www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen/

Of via deze folder door de gemeente gepubliceerd.


Het inschrijvingsbeleid van onze scholen die op het grondgebied van de gemeente Balen zijn gelegen, is i.s.m. het gemeentebestuur en de andere basisscholen van Balen op elkaar afgestemd met gemeenschappelijke afspraken.


Meer info vind je via deze link: https://www.balen.be/aanmeldenscholen

Of via deze folder door de gemeente gepubliceerd.


Inschrijvingsperiode voorrangsgroepen:

Aanmeldingsperiode voorrangsgroepen broers- zussen/ kinderen personeel van 10/01/22 tot en met 25/01/2022

  • Inschrijven kan dan met een ticket van 28/01/2022 tot en met 22/02/2022

 

Aanmelden periode voor iedereen van 09/03/2022 tot en met 01/04/2022

  • Inschrijven kan dan met een ticket van 20/04/2022 tot en met 19/05/2022

 

Vanaf juni start de vrije inschrijvingsperiode en hoef je niet meer aan te melden.

Enkel voor die leeftijdsgroepen/ klassen waarvoor de capaciteit nog niet bereikt is, kan er nog worden ingeschreven.

 

De capaciteit voor elk van onze scholen vind je op de individuele schoolwebsite.