Binnen onze scholengemeenschap KOM hebben we in 2007-2008 een werkgroep zorg opgericht.


Wie zijn we?
Deze bestaat uit een overkoepelende zorg+coördinator, enkele zorgleerkrachten en directies van onze scholen.
 

Waarom zorg+?

Oorspronkelijk is de werkgroep opgestart om de kleuterparticipatie op onze scholen te verhogen.  Al snel werd het werkveld uitgebreid naar zorg in het algemeen voor zowel de kleuter- als de lagere school.

Wat doen we?

Binnen de werkgroep werken we doelbewust en systematisch initiatieven uit om het zorgbeleid van onze scholen te optimaliseren. Samen met de zorg- en klasleerkrachten uit onze scholen gaan we aan de slag om projecten uit te werken. Hierbij kunnen we de expertise van de verschillende mensen onderling benutten.

Klik hieronder op de knoppen voor informatie rond enkele van onze reeds opgestarte initiatieven.